DEN SJÄLVKLARA MÖTESPLATSEN

TJÖRN RUNT-VECKAN

Tjörn Runt Veckan - hemsida

SSS Arrangemang AB är ett helägt dotterbolag till Stenungssunds segelsällskap som arrangerar Tjörn Runt veckan.

2015 ingick SSS Arrangemang AB ett långsiktigt samarbete med Göteborgsbaserade eventbyrån Temlar Events AB för att tillsammans utveckla och förnya evenemanget.

Efter startskottet 2015 påbörjades resan mot Tjörn Runt 60 år och arbetet med visionen ”Tjörn runt-veckan den självklara mötesplatsen” satte igång med full kraft.

Med nya och befintliga partners utvecklas nu kappseglingarna och kringarrangemangen tredje veckan i augusti till ett evenemang med utökade festligheter och aktiviteter riktade till olika målgrupper under en hel vecka.