DEN SJÄLVKLARA MÖTESPLATSEN

TJÖRN RUNT-VECKAN

Tjörn Runt Veckan - hemsida

Tjörn Runt by COWI – en mötesplats för alla seglare!

Nu börjar vi resan mot en Tjörn Runt-vecka genom att årets evenemang får ett nytt upplägg. Den största förändringen är att Lilla Tjörn Runt flyttas från fredagen före Tjörn Runt by COWI till söndagen den 13 augusti. För många är det sista helgen på sommarlovet och vi hoppas att det underlättar för så många som möjligt att delta och samtidigt tar vi ett ordentligt steg mot en Tjörn Runt-vecka.

Vi börjar Tjörn Runt-veckan redan lördagen den 12 augusti med Tjörn Runt Harbour Race för radiostyrda segelbåtar där flera olika klasser kan mötas genom ett unikt handikappsystem. Söndagen den 13 augusti seglas Lilla Tjörn Runt, där vi i år även bjuder in juniorer som seglar E-jolle. Dessutom blir det en härlig jubileumssegling, Stenungsön Runt, med den 50-årsjubilerande jollen Jolly-Scott. Veckan avslutas med Tjörn Runt by COWI lördagen den 19 augusti.

Tjörn Runt by COWi – två banor och tre klasser

I år döper vi om banorna, Lilla banan blir Classic-banan och Stora banan blir Coastal-banan, det är fortsatt valfritt vilken bana man anmäler sig till. Vi öppnar även för en Cruising-klass där deltagarna kan segla Tjörn Runt utan krav på mätbrev eller medlemskap i förening ansluten till SSF. Vi hoppas att det ska locka de båtägare som tycker det är för komplicerat att kappsegla. Deltagarna i Crusing-klassen kommer att få en korrigerad tid utifrån ett handikapptal och kan jämföra sina insatser med varandra, men tiderna räknas inte in i totalresultet.

Race Center med knutpunkterna Udden & Baden.

Festen i Stenungsund kommer i hög grad att bli runt segelklubben och på Stenungsbaden. Under lördagen och söndagen den 12-13 augusti står vår anläggning på Udden i fokus där vi även har vårt Race Center. På Stenungsbaden genomför vi fredagen den 18 augusti skepparträffarna med information till alla deltagarna i Tjörn Runt by COWI. Efter Tjörn Runt by COWI den 19 augusti blir det After Sail med prisutdelningen och Patrik Isaksson på scen i samarbete med vår titelparter COWI.

Det blir även en hel del festligheter längs banan i samband med Tjörn Runt by COWI. På Klädesholmen bjuder COWI alla åskådare på möjligheten att provsegla våra radiostyrda båtar i hamnbassängen. Det blir även grillning och COWI bjuder på överraskningar. På Almön, i samband med starten, och i Kyrkesund finns vi som vanligt på plats med vår högtalarbuss som ger er information om deltagarna och deras båtar.

För mer information
Se www.stss.se
För pressbilder http://goo.gl/K60VOQ